Je podľa vás sucho na Slovensku problémom?

Správne Áno, sucho je momentálne veľký problém, a to nielen na Slovensku. Jeho nepriaznivé dôsledky sú každým rokom viditeľnejšie a citeľnejšie pre každého z nás.

Môže bežný občan prispieť k boju proti suchu aj u seba doma?

Správne Áno, každý jeden z nás vie prispieť k boju proti suchu. Napríklad zberom dažďovej vody do záhradných nádrží, splachovaním úžitkovou a nie pitnou vodou a celkovým šetrením vody v domácnosti.

Je problém sucha jedným z dôvodov európskej migračnej krízy?

Správne Áno, sucho je tiež jeden z dôvodov európskej migračnej krízy, ktorá prebieha naprieč celou Európou od roku 2015 a jej dôsledky riešime dodnes.

Patria verejné kúpaliská k efektívnym vodozádržným opatreniam v boji proti suchu?

Správne Nie, nepatria. Medzi efektívne vodozádržné opatrenia patria najmä zelené strechy, vegetačné steny a dažďové záhrady. Osem hlavných vodozádržných opatrení môžete nájsť na www.protisuchu.sk

Je "H2ODNOTA JE VODA" akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody?

Správne Áno, o tomto akčnom pláne z dielne Ministerstva životného prostredia sa viac dočítate na www.minzp.sk/.../h2odnota-je-voda.pdf

Vie sa mesto alebo obec kde žijete efektívne zapojiť do boja proti suchu?

Správne Áno, a to zapojením sa do výzvy číslo 40 cez Operačný program kvalita životného prostredia. Výzva je zameraná na implementáciu vodozádržných opatrení. Viac na www.op-kzp.sk

Je zeleň v mestách a v obciach spôsob, ako zmierniť dopad sucha na náš život?

Správne Áno, zeleň v mestách a v obciach je najefektívnejší prirodzený spôsob boja proti suchu.

Má extenzívne rúbanie lesov, betónovanie a utláčanie pôdy priamy dopad na každoročne sa zhoršujúce sucho?

Správne Áno, aj tieto aktivity človeka výrazne prispievajú k stále zhoršujúcemu sa suchu.

Pociťujete dopad sucha aj vy? Ak áno, napíšte nám aspoň 3 hlavné dôsledky sucha.

Vaše vedomosti o problémoch sucha sú na

0% Zdieľať výsledok na Facebooku